Ontwerpen Realiseren Ontzorgen

Inspecties

Inspecties door een gecertificeerd installatiebedrijf zijn van groot belang voor de veiligheid en duurzaamheid van elektrische en werktuigbouwkundige installaties. ITN is gecertificeerd voor inspecties op het gebied van NEN1010, NEN3140 en scope 8.

NEN1010 is een norm voor de installatie van laagspanningsinstallaties. Deze norm beschrijft de veiligheidseisen voor elektrische installaties, zoals de isolatie, de aarding en de beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting.

NEN3140 is een norm voor veilig gebruik van elektrische installaties en beschrijft de eisen voor de opleiding en instructie van werknemers, de inspectie en onderhoud van elektrische installaties en de maatregelen om brandgevaar te voorkomen.

Scopes 8, 10 en 12 zijn specificaties voor inspecties van elektrische installaties volgens NEN1010 en NEN3140.

Scope 8 en scope 10 zijn beide inspecties van de elektrische installatie in een gebouw. Bij scope 10 ligt de focus op de brandveiligheid. Scope 12 is een inspectie van zonnepanelen. Een SCIOS-gecertificeerde inspecteur voert de inspecties uit. Scope 12 is voorbehouden aan een SCIOS-gecertificeerde inspecteur die gespecialiseerd is in zonnepanelen.

Bent u enthousiast geworden?

Regelmatige inspecties door ITN zijn belangrijk om de veiligheid en duurzaamheid van technische installaties te garanderen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de installaties efficiƫnter werken en minder energie verbruiken. Vaak zijn inspecties door gecertificeerde inspecteurs verplicht, bijvoorbeeld volgens de Arbowet of de verzekeringsvoorwaarden.